© Hellbergs Begravningsbyrå - 2012 -

Jordbegravning

Kistan sänks ner i graven

Kremation

Kistan bränns och askan placeras i en urna för att gravsättas. Är valet minneslund används inte urna, utan pappkartong. Har man ansökt och fått tillstånd för spridning av askan tex i en sjö används urna i snabbt förgängligt material. Vad kostar det Det styr Ni i det stora hela själva. Begravningsbyråns kostnader får Ni på Ert fakturaunderlag vid besöket, övriga kostnader såsom för blommor, annons samt förtäring finns noterat med ca priser så att Ni enkelt kan göra ett överslag över den totala begravningskostnaden i ett tidigt skede. Vad kostar en kista? Svaret på denna ofta ställda fråga är: Vi har kistor från 4.500 kr.
Min önskan Vi har tagit fram ett dokument som kanske i första hand i omtanke om anhöriga och vänner tar upp Dina önskemål så att de inte lämnas i osäkerhet den dag då Du inte längre kan ge uttryck för Din önskan själv. Klicka här för att ladda hem dokumentet.

Begravningstyp

• Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Klicka här för mer information. • Begravningsgudstjänst i den frikyrka jag tillhör. Klicka här för mer information. • Borgerlig Begravningsakt. Klicka här för mer information. • Begravningsakt vid urnnedsättning. Klicka här för mer information. • Om jag inte vill ha begravningsakt? Det finns inga måsten runt detta, men var vaksam på att det är den avlidnes önskan som skall beaktas… Man skall inte avstå från en akt för att tidigare erfarenheter varit mindre bra.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de frågor som är vanligast förekommande. Du kan alltid nå oss via telefon om du har andra frågor eller om du känner dig osäker kring något. Telefon 0142-164 40.

Vem betalar

Dödsboet skall betala begravningskostnaderna. I de fall där den avlidne helt eller delvis saknar medel kan man ansöka om ekonomisk hjälp hos kommunen. Hellbergs Begravningsbyrå hjälper Er med frågor kring detta och tar om Ni så önskar en inledande kontakt med handläggare på kommunen.       
Värdighet - valfrihet - värme

Svaren på dina frågor