© Hellbergs Begravningsbyrå - 2012 -
Begravningsgudtjänst i den frikyrka jag tillhör Tala med Er pastor eller någon av de äldste i Er församling. Kontakta begravningsbyrån och be den att samråda med företrädare för församlingen om hur begravningen skall genomföras praktiskt. Kanske skall pastorn närvara då Ni träffar personalen på begravningsbyrån. Begravningsritualen skiljer sig lite grand ifrån ordningen i svenska kyrkans handledning, men mest framträdande är det då man enligt svenska kyrkans ordning öser tre skopor mull på kistan. Frikyrkan använder sig istället av tre vita liljor som läggs ned på kistan.

Borgerlig akt

Det finns inga bestämmelser på hur en borgerlig begravningsakt ska gå till. Den utformas utefter de önskemål som framförs. Långt ifrån alla kommuner i landet har borgerlig begravningsförrättare, då lagen inte kräver det. Vem som känner sig manad i familjen eller vänkretsen kan därför leda akten över den avlidne. Man läser texter, dikter och lyssnar till önskemusiken. På Hellbergs Begravningsbyrå har vi två anställda som är behjälpliga som borgerliga begravningsförrättare och som i samråd med de närmaste formar akten till ett fint minne.

Information

Här har vi samlat information kring de vanligaste frågorna...

Gäst på begravning

Klädsel vid en begravningsceremoni Klädkoden är numera “uppmjukad” jämfört med gamla tiders begravningscermonier. Står inget speciellt angivet i dödsannonsen gäller mörk, svart, grå, marinblå, kostym eller liknande. Svart eller mörk slips är alltid korrekt (eller vit slips om du är nära anhörig). För kvinnor kan till exempel svart, grå eller mörk klänning alternativt dräkt med byxor eller kjol fungera. Barn kan alltid ha sina finkläder. Ibland anges ”Valfri klädsel” i dödsannonsen. Det betyder att det inte finns några krav på sorgklädsel. Om ”Ljus klädsel” används betyder det att man förväntas komma i ljusa kläder, tex ljus kostym, kjol eller klänning. Tänk samtidigt på att det alltid är bättre att gå på begravningen än att avstå bara för att du inte har ”rätt” kläder. Välj kläder du känner dig bekväm i... Färg på slipsen Vit slips: Som närmast anhöriga räknas make, föräldrar och far- och morföräldrar, barn och barnbarn samt syskon och syskonbarn till den avlidne. Även makar till de närmaste räknas till de närmastes krets. Andra släktingar kan ibland bära vit slips beroende på dennes relation till den avlidne.
Begravningsgudtjänst i Svenska Kyrkans Ordning Ramen för en akt i Svenska Kyrkans ordning, finns enkelt förklarad i slutet av psalmboken. Den börjar och slutar med klockringning. Akten innehåller griftetal, bön, överlåtelse, bibelläsning välsignelse avsked och gravsättning*. Allt detta ramas in av psalmsång och musik som anhöriga i samråd med prästen och begravningsentreprenören beslutat om. */ då det är jordbegravning, eller     urnbegravning

Var ska man sitta

Vilken sida som anhöriga (familj och släkt) sitter på kan variera mellan olika kyrkor och kapell. I de allra flesta kyrkor och kapell är höger sida anvisad för de anhöriga. Det finns i vårt område kyrkor och kapell där de anhöriga sitter på vänster sida... För att vara säker fråga vår representant eller vaktmästaren.  

Min Önskan

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. Min Önskan tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till val av gravplats och hur du kan vara klädd i kistan.  Känner Du dig osäker på hur Du fyller i hjälper vi dig gå igenom frågorna. Välkommen in att hämta Ditt exemplar eller ladda ner nedan,
Värdighet - valfrihet - värme